Krångligt.

Vid omnämnandet, att husbonden O. Jacobsson Broa å Fårö en dag påträffades liggande död i sin båt norr om färjbryggan å Fårösund, säger Gotl:s Alleh. att liket nedsattes, efter hållen polisundersökning den 21 febr. i graf, men upptogs åter den 11 febr. och obducerades.Gotlands Tidning.
Lördagen den 12 Mars 1887.
N:r 16 & 17. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.