Statsanslag.

Regeringen har anvisat 3,000 kr. till ändring af Östergarns fyr för belysning med fotogén, 1,200 kr. till en materialbod vid Visby lotsplats och 100 kr. till anskaffande af en båt för Gotska Sandöns sydöstra fyr.Gotlands Tidning.
Lördagen den 12 Mars 1887.
N:r 16 & 17. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.