Major Staël v. Holsteins lik

hitkom i torsdags med ångaren Klintehamn och nedsattes i Staëlska familjegrafven härstädes.Gotlands Tidning.
Lördagen den 26 Februari 1887.
N:r 13. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.