Försvaret vid Fårösund.

Statsutskottets första utgiftsafdelning har afstyrkt bifall till k. m:ts begäran om ett statsanslag af 46,571 kr. till nygygnader och anskaffningar vid Fårösund, hvaremot det begärda anslaget af 33,811 kr. 30 öre till ersättning af kostnaden för redan beslutna arbeten vid Fårösund blifvit af afdelningen tillstyrkt.Gotlands Tidning.
Måndagen den 21 Februari 1887.
N:r 12. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.