Riksbanksrevisorer.

Till granskare af riksbankens afdelningskontor i Visby hafva af första kammaren omvalts major Cronstedt och konsul Stenberg med kontraktsprosten Gustafson och apotekare Marelius till ersättare samt af andra kammaren kronofogden Bokström och f. riksdagsman G. Jonsson i Skeppnetorp med riksdagsmännen P. Larsson i Fole och L. Norrby i Fardhem till ersättare.Gotlands Tidning.
Lördagen den 12 Februari 1887.
N:r 10. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.