Passa nu på!

En nybyggnad lär vara förestående å Häggska stalltomten vid mellangatan der goodtemplarna ännu uppföra ett tvåvåninghus. Med kännedom af, huruledes vederbörande, som hafva åliggande att tillse och vaka öfver, att, då tillfällen gifvas, våra smala och krokiga gator erhålla väl behödigt större utrymme och erforderlig linierätning, flera gånger blundat för åtskilliga byggherrars tilltagenhet i motsatta fall och på bekostnad af samhällets rätt och bästa (exempelvis Kollbergska huset vid St. Hansgatan, Gotlands Allehandas nybyggnader vid Mellangatan m. fl. ställen) är, det icke ur vägen att, innan detta nybyggnadsföremärksamhet på detta lägliga tillfälle att få Mellangatan bredare just der den är smalast.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 9 Februari 1887.
N:r 8 & 9. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.