Skeppet "Alster",

kapten Pettersson, anlände hit i fredags från Blyth med stenkol.
Skeppet, som i haveri inkom i höstas till Slite med trälast, afseglade några dagar före julafton derifrån till Holland och anlände dit efter sex dagars resa, lossade lasten och afgick till England för intagande af kollasten samt hade derifrån åtta dagars hitresa.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 9 Februari 1887.
N:r 8 & 9. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.