Postkungörelse.

Till Burgsvik och Ronehamn afgår posthädanefter hvarje måndag, onsdag, torsdag och fredag med eftermiddagståget.
Från samma platser ankommer post hvarje onsdags, fredag och lördags förmiddag samt lördags qväll.
Visby postkontor den 3 februari 1887.
Postmästaren.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 9 Februari 1887.
N:r 8 & 9. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.