Riksdagsman G. A. Bokström

blef af 2:a kammaren vald till ledamot i Lagutskottet, men afsade sig detta uppdrag af helsoskäl.
- P. Larsson i Fole har blifvit suppleant i Konstitutionsutskottet.
- L. Norrby är utsedd till suppleant i Statsutskottet.
- Vice häradsh. K. Herlitz har antagits till notarie i Bankoutskottet.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 26 Januari 1887.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.