Pensioner

föreslås af k. m:t från allmänna indragningsstaten till bland andra följande personer och belopp: inagasinsförvaltaren och sjukhusinspektoren vid Gotlands f. d. nationalbeväring G. Lindström 540 kr. och teckningsläraren vid allm. läroverket i Visby J. G. Löfvengren 900 kronor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Januari 1887.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.