I Stenhyggeriet i Visby

f. d. J. W. Klintbergs & komp:s etablissement försäljas: Marmorbord, Schackspelbord, Armband, Broscher, Knappar och Nålar af gotlandsmarmor och korall, Grafmonumenter, rikt urval, ytterst billigt pris.
Svenska Qvarnsten, gotländska och engelska Slipsten samt Plansten.
Å utländska Qvarnsten alla slagsamt Silkessiktduk upptages order. Leverans sker omkring 14 dagar efter orderns ingång.
Herman Lindström.Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Januari 1887.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.