Till Amerika

bästa befordran med State Linien. Familjer och öfriga få ytterst billigt biljettpris (obs! ovanlig billigt!) om de tillskrifva generalagenten C. J. Edenholm Göteborg.
(G. 10536 x 10.)Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Januari 1887.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.