AUKTION.

Genom offentlig auktion, som för handlanden Joho f Hallbergs konkursmassas räkning kommer att förrättas i I. d. Häggska kalkmagasinet vid Skeppsbror här i staden, försäljas följande massan tillhöriga fastigheter och lösegendom, näml., En kalkugn, jämte boningshus, söder för staden, ett kalkmagasin (det ofvannämda) å Skeppsbrons ,södara sida, samt ett parti kalktunnor, kalk. och stenkärror, stenbrottsstänger och piskor, skyfflar och skopor, ett varpankar, en talja, hästgrimmor och nötklafvar, selklockor,star, ett parti enstör, diverse bränsleämnen samt en skrifpulpet m. m. m.m. er- hållande köpare, mot godtaglig säkerhet om sådan fordras, 3 månaders anstånd ned betalningen. Närnare underrättelser hos herr Hallberg. Auktionen kommer att försiggå onsdagen d. 19 Januari från kl. 10 f. m.
Visby den 11 januari 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Januari 1887.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.