I Gotlands länsfängelse

har fångantalet under sistl. år utgjort:
Qvarvarande från år 1885 4 män och 1 qvinna. Häktade och dömde för brott 22 män och 3 qvinnor, en man för lösdrifveri. Bötesfångar 61 män. Hitförflyttade från fängelser å fastlandet 2 män.
Under året hafva 82 män och 4 qvinnor utskrifvits, så att vid årets slut voro endast qvarvarande åtta manliga fångar. Medeltalet fångar för dag under förra året har varit åtta mot tolf under år 1885.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 12 Januari 1887.
N:r 3
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.