Kapten W. Unge,

som upphört att vara statschef hos Militärbefälhalvaren på Gotland, hvilken derigenom nu mera är ett betrakta endast som öfverste för ett regemente, har under några dagar vistats här för att taga afsked af vänner och bekanta. Militärbefällhfvaren på Gotland har i kapten Unge förlorat en kunnig generalstabsofficer som genom sin organisation sförmåga bidragit att ombilda Gotlands nationalbeväring till likhet med övriga landets militära organisation. — Tacksamhet skördas dock sällan för villigt arbete, och i jemförelse med föregående mer och mindre t. f statscheferna har kapten Unge dock uträttat mest; — herrar A., H. och G. torde ursäkta oss att vi som vanligt säger ut ordet fritt och öppet.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 12 Januari 1887.
N:r 3
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.