Vinddrifvare.

Ångaren "Bore", kapt. Beskow, kommande från Stockholm och destinerad till Vestervik med ett mindre parti gods, anlöpte i går eftermiddag vår hamn för att afbida dagsljuset vid angörandet af Vesterviks skären samt afgick härifrån i morse. "Bore" kommer att från Vestervik fortsätta resan till Lybeck för att derstädes uppläggas.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.