Tullfrågan i Visby.

I arbetareföreningen behandlades sistlidne söndag frågan om spanmålstullar. Mot sådana uppträdde riksdagsman Bokström, bankdirektör Kolmodin m. fl.; för sådana stadsfullmäktigen fabrikör Hellgren, fabrikör Hellman m. fl. Efter å båda sidor lifligt förd diskussion segrade hr Bokströms förslag till resolution med 16 röster mot 5.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.