Sällskapet D. B. W.

Som ordföranden för innevarande år, öfversten m. m. v. Hohenhausen förklarat sig hindrad att, jemte sina militära funktioner, kunna med samma kraft sköta sällskapets angelägenheter, utsåg sällskapet i tisdags till ordförande kamreraren O. Melin.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.