Hamndirektionen

återvalde i går för innevarande år till ordförande konsul C. L. Ekman, till vice ordförande grossh. Axel Ekman och till sekreterare handl. W:m Byström, hvilken nu i 25 år innehaft denna befattning.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.