Kungl. postångfartyget "SOFIA",

Kapten O. P. Säfsten,

Kungl. postångfartyget "SOFIA",

afgår, så länge naturhinder ej möta, från Vestervik till Visby hvarje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon.
Visby till Vestervik hvarje tisdag- torsdags- och lördagsmorgon.
Passagerare, post och fraktgods emottagas, och skola passagerare vara ombord i Vestervik före kl. 4 på morgonen afgångsdagarne.
Närmare meddela i Vestervik, konsuln Rob. Fogelmark, i Visby E. Liljewalch.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.