Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträde å rådhuset tisdagen den 11 innevarande januari, kl. 5 e. m. hvarvid förekomma följande ärenden, nämligen:
1:o. Magistratens skrifvelse angående förrättade val till stadsfullmäktige för åren 1887-1890;
2:o. Val till stadsfullmäktige för åren;
3:o. Val af tre ledamöter och 2 suppleanter i årets bevillningsberedning för Visby stad; och
4:o. Drätselkammarens anmälan om förrättadt ordförandeval.
Visby den 5 januari 1887.
Efter uppdrag:
C. J. Bergman.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.