Lundbergs riksbekanta Hårmedel,

mot mjell och hårets affallande, finnas jemte bruksanvisning samt in- och utländska intyg, endast uti Emmy Holmströms renommerade cigarrbutik i Visby.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 5 Januari 1887.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.