Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse

har till bolagets verkställande direktör utsett kaptenen friherre G. Lagerbring, som tillträder befattningen den 1 nästkommande februari.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 5 Januari 1887.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.