Ett förslag till ny banklag

tros regeringen, enligt Stockholms Dagblad, ha för afsigt att framlägga för nästa riksdag. T. revisionssekreteraren P. Wikander bar förordnats att för högsta domstolen föredraga förslag till sådan lagGotlands Tidning.
Onsdagen den 5 Januari 1887.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.