Från sjön.

Galeasen Apollo, kapt. Carlström, som den 23 december ufseglade härifrån till Nyköping med majslust, återkom hit i måndags.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 5 Januari 1887.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.