Vinterturer på Stockholm.

Ångfartyget Klintehamn, kapten O. Smitterberg, afgår, såvidt naturhinder icke möter, från Visby till Stockholm hvarje lördag kl. 9 e. m. och från Stockholm till Visby hvarje onsdag kl. 12 middagen.
Närmare meddelar
Axel Pettersson.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 5 Januari 1887.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.