Borgenärerna i handlanden J. P. Åbergs

konkurs kallas till sammanträde här å rådhuset onsdagen den 18 nästa Januari kl. 11 f. m. för att besluta om underhåll åt gäldenären m. m. Visby rådhus den 30 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1