Borgenärerna i handlanden Emil Gerles

konkurs kallas till sammanträde här å rådhuset onsdagen den 18 Jan. nästa år kl. 11,15 f. m. för att besluta om underhåll åt gäldenären m. m.
Visby rådhus den 30 December 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1