angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

Kongl. postångaren
SOFIA
kapten O. P. Säfstén,

afgår från Vestervik till Visby hvarje måndag, onsdag och fredag på morgonen i dagningen samt
Visby till Vestervik hvarje tisdag, torsdag och lördag tidigt på morgonen, medtagande pasagerare och fraktgods.
Närmare meddela:
i Vestervik herr konsul Robert Fogelmarck,
i Visby Carl Molander.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1