Landtbruksakademiens resestipendier

sökas af bland andra stipendiater S. A. Sundberg och trädgårdsmästaren K. W. May.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1