angfartyget_drotten-1928.jpg

Husköp.

Kapten Vilhelm Svenssons sterbhusdelägare hafva för 6,000 kronor till handlanden Axel Fahlström sålt hus och tomt nris 37-39 i Klinterotens 2:dra qvarter.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1