Visby högre flickskola

har för 3 år af k. m:t erhållit ett årligt understöd af 2,300 kronor.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1