angfartyget_drotten-1928.jpg

Slöjdlärarinnebefattningen

vid härvarande folkskola har ytterligare sökts af Maria Sandelin, Visby.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1