angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

Komminister O. Olofson

i Ardre har i stället för komminister E. Ekman förordnats till predikant vid nästinstundande prestmöte.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1SOFIA