Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade moder, enkan Maria Charlotta Magdalena Tofftén efter ett långvarit lidande i Visby den 1 Januari 1888 i en ålder af 66 år, 5 månader, 28 dagar, djupt sörjd af oss barn, barnbarn, slägtingar och många vänner varder härmed tillkännagifvet.
Den aflidnas barn.
Svenska Psalmboken nr 451, v. 2, 3.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2