Kyrkoherden Enequist

i Roma har förordnats att från och med trettondagen bestrida pastoralvården äfven i Valls pastorat.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2