Att min innerligt ömt älskade make Johan Niklas Theodor Pettersson stilla och fridfullt afled vid Broungs i Stenkyrke onsdagen den 4 Jan. 1888 i en ålder af 29 år, 6 mån., 6 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, tre barn, föräldrar och tvänne bröder varder härmed slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Alma Pettersson.

Sv. Ps. 186.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3