Husköp.

Kristina Norrby har mot erhållande af lifstids underhåll till lotsen Dahlbäck försålt huset nr 38 i Strandrotens 1 qvarter.Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3