Till v. pastor i Rone

har från och med 16 Januari tillsvidare förordnats vice pastorn i Burs G. Hedgren, enär kyrkoherden K. O. Söderström i Rone af styrkt sjukdom är hindrad att upprätthålla tjensten.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4