Väghinder

inträffar från och med tisdagen 17 till fredagen 20 Januari till följd af omläggning af en bro å landsvägen mellan Bursvik och Sibbjens i Vamlingbo, då vägen får tagas genom Hamra socken.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4