Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn 12 Jan.: kaptenerna Wicksell, Ekelund, VahlStröm, hrr Hanson, Björling; fru Sandberg; frök:na Lundequist, Rettig.Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4