Ångaren Belos

som varit syssel satt med bergningsarbete vid å Salvoren strandade ångaren York City, hitkom i går morgse med en del inventarier från den strandade ångaren, hvilken nu öfvergifvits och anses som vrak. Bolos qvarligger ännu, då detta skrifves, här i hamnen.Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5