Tillkännagifves att min ömt älskade maka Catharina Christina Osterman, född Pehrsdotter, stilla och fridsullt afled på Snäckers i Hangvar den 16 dennes kl. 3,30 f. m. efter ett långvarigt och svårt lidande i en ålder af 54 år, 2 mån., och 16 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, gamla föräldrar, en broder, samt slägt och många vänner har jag den sorgliga plikten att meddela.
Snäckers i Hangvar den 18 Jan. 1888.
M. A. Osterman.

Sv. Ps. nr 364 v. 1-2. I Joh. bref 2 kap. 28 v.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6