Präses vid nästa prestmöte,

år 1889, blir kyrkoherde T. F. Budin i Eskelhem i stället för prosten O. Öfverberg i Stenkumla, Rom frånträdt uppdraget.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6