Alskogs pastorat,

hvartill ansökningstiden utgått i dag, sökes af komminister O. Olofsson i Ardre, v. pastor N. A. Youngberg i Hejnum och v. pastor Ahlander i Grötlingbo.Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6