Tillkännagifves att vår älskade lilla dotter Agnes Oscaria Carolina afled i skarlakansfeber denna morgon i en ålder af 5 år, 11 månader och 13 dagar.
Kyrkebys i Hangvar den 21 Januari 1888.
Johanna Bjersander, född Smith.
Karl B. Bjersander.

Hon behagade Gudi väl och var honom kär och vardt borttagen ifrån lifvet bland syndare. Hon vardt bortryckt, att ondskan icke skulle förvända hennes förstånd eller falsk lära bedraga hennes själ.
Vish.-B. 4:10, 11Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7