Att min älskada son OSKAR LEONARD efter ett långvarigt lidande stilla och fridfullt afled vid Austers i Hangvar fredagen den 20 Januari 1888 i en ålder af 25 år, 11 mån. och 7 dagar, sörjd och saknad af moder och en syster, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Olivia Nordahl.

Sv. Ps. nr 468 vv. 12, 13.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7