040528-tindtadebadplats.jpg

Två gotländingar

hafva under det förflutna året som straffångar varit intagna å Östersunds länsfängelse.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7