Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

För uraktlåten sotning
dömdes skorstensfejaren F. V. Lundin i dag att böta 5 kronor.

Till ansvar för våld,
begånget inne å bryggare Vedins lokal, hade allmänna åklagaren instämt förre artilleristen J. Henriksson. Svaranden nekade. Målet uppsköts för anskaffande af bevis.Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7