Tillkännagifves att Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck stilla och fridfullt afled å Klintehamn den 27 Januari 1888 i en ålder af 45 år.
Djupt sörjd och saknad.
Sv. Ps. 482:3-6 1 Joh. 4:10 v.
Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9